พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นห้างสรรพสินค้า ยังไงให้ดูดี

ทำสติ๊กเกอร์ ติดพื้น

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้น Floor Graphics

ทำสติ๊กเกอร์
สติ๊กเกอร์ติดพื้นตกแต่งร้าน
พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้น

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้น  ในยุคโควิคและยุคการตลาดที่นิยมทำออนไลน์มีผลอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ลูกค้าสะดุดตา พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้น นิยมนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเช่น การนำไปตกแต่งทางเดิน เพื่อบอกตำแหน่ง หรือเพื่อเพิ่มความมีมิติให้ร้านค้าหรือพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นห้างสรรพสินค้า หรือพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นเพื่อรักษาระยะห่างของโควิค ปัจจุบันมีการพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นไปติดในหลายๆพื้นที่ เช่น พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นโฆษณา พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นโรงพยาบาล พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นโรงเรียน พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นร้านอาหาร พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นห้างสรรพสินค้า พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นลานจอดรถ พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นออฟฟิศ สำนักงาน ยิ่งสถานะการณ์ในปัจจุบันที่มีโควิคเข้ามาทำให้การดำเนินชีวิตเราเปลี่ยนไป พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้นยิ่งมีบทความกับเรามาก แทบจะเป็นส่วนนึงในการดำเนินชีวิตเราเลย ไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหน หรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการ ก็นิยมพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้น

การเลือกพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้น เราควรเลือกวัสดุให้เหมาะกับพื้นผิวที่เรานำไปติดตั้ง เพราะสติ๊กเกอร์แต่ละตัวก็ให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันนอกไป ถ้าเราใช้สติ๊กเกอร์ที่ไม่เหมาะกับพื้นผิว ก็จะทำให้เราเสียงบประมาณในการพิมพ์ และทำให้เสียเวลา และเราต้องคำนึงถึงตัวเคลือบสติ๊กเกอร์ติดพื้น เพราะก็มีหลายคุณภาพ หลายเกรด เราควรเลือกให้แมทกับสถานที่ที่เราใช้ เช่น ถ้ามีคนเดินผ่านตลอดเวลา เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือโรงพยบาบาล เราควรเลือกใช้ตัวเคลือบ Floor Graphics  ของ 3M

เพราะจะมีความทนทาน และทำให้เวลาคนเดินเหยียบจะไม่เป็นรอยไม่ขาดง่าย แต่ถ้าเราเลือกตัวเคลือบที่ไม่เหมาะสมกับหน้างาน ก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้ เพราะติดไปแป๊ปเดียวก็เสียหายแล้ว

เราในนามของอาร์ทปริ้น เรามีความชำนาญในการ  พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพื้น ถ้าลูกค้าสนใจ หรือสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเราได้ตลอดเวลา เพราะเรามั่นใจว่า วัสดุที่เราใช้และเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่เราใช้ ไม่มีเครื่องจีนหมึกจีน และวัสดุทุกตัวเป็น สติ๊กเกอร์ 3M และมีการรับประกันทุกตัว ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ปริ้นสติ๊กเกอร์