เปิด 4 สาเหตุ ว่าทำไม “ธุรกิจ SME” จึงทำให้ “สิ่งพิมพ์” ดีขึ้นทันตาเห็น

พิมพ์สติ๊กเกอร์

“ธุรกิจ SME” จึงทำให้ “สิ่งพิมพ์สติ๊กเกอร์” ดีขึ้นทันตาเห็น

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในระบบอินเทอร์เน็ตที่ตอนนี้มีบริการ 5G ได้เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งรวมถึงการเสพสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ หรือแม้กระทั่งสื่อสิ่งพิมพ์  จากเดิมที่การติดต่อสื่อสารสมัยก่อนกระทำผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ (Print) เช่น หนังสือพิมพ์  นิตยสารต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา สิ่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ กลายมาเป็นสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะนับแต่ปี 2557 รายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ลดลงอย่างมาก หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างทยอยปิดตัวลงไป ซึ่งล่าสุดหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษอย่างเนชั่น ก็ได้ปิดตัวต่อจาก หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ซึ่งชิ่งปิดตัวไปก่อนหน้า แต่สื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ สื่อสิ่งพิมพ์พวกป้ายโฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ พวกพิมพ์ฉลากสินค้า ยิ่งได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน 2564 และจะมีความต้องการเพิ่มยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

พิมพ์ฉลากสินค้า
รับทําสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า
สติ๊กเกอร์สินค้า
รับทำสติ๊กเกอร์
พิมพ์ฉลากสินค้า
พิมพ์ฉลากสินค้า

สื่อสิ่งพิมพ์ยุคสมัยก่อน

อย่างไรก็ตามก็ใช่ว่าการสื่อสารแบบเดิมอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ (Print) จะหมดความสำคัญไปเลย แต่กลับมามีบทบาทมากยิ่งขึ้น แต่แค่เปลี่ยรูปแบบไป แต่ก้ยังจัดอยู่ในโหมดของสิ่งพิมพ์ ในความเป็นจริงแล้วสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้ยังคงมีประโยชน์ทั้งธุรกิจขนาดเล้กและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็ก (SME) หรือผู้ประกอบการออนไลน์ ซึ่งย่อมน่าจะช่วยให้บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ยังคงมีอยู่ต่อไปได้ ดังนี้

พิมพ์ฉลากสินค้า

การหากลุ่มเป้าหมายที่ง่ายขึ้น

การติดต่อแบบใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สามารถทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้เฉพาะเจาะจงขึ้น (Direct Marketing) เช่น โบชัวร์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ กล่าวคือ หากเป็นระบบออนไลน์ จะเป็นลักษณะเปิดกว้าง การให้ข้อมูลสินค้าต่าง ๆ มักจะเป็นแบบทั่วไปกลาง ๆ เพื่อต้องการให้ได้ลูกค้ามากสุด

การติดต่อแบบใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการออนไลน์

การติดต่อแบบใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แม้กระทั่งการพิมพ์ติ๊กเกอร์บนสินค้าก็นับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะง่ายต่อการเข้าถึง และง่ายต่อการลงทุน สามารถประเมินผลการตอบรับของลูกค้าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากหากสื่อสารออกไปอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายแล้ว แต่ผลตอบรับยังไม่เป็นที่พึงพอใจ นั้นแสดงว่าปัญหามิได้อยู่ประเภทสื่อ แต่อยู่ที่ข้อมูลการสื่อสาร ซึ่งระบบออนไลน์อาจประเมินได้ยากกว่า

สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า แบรนด์

เพิ่มความน่าเชื่อของสินค้า กล่าวคือนอกจากการสื่อสารทางในระบบออนไลน์แล้ว การสื่อสารแบบใช้สิ่งพิมพ์ฉลากสินค้า ควบคู่ด้วยย่อมเสมือนเป็นตอกย้ำความน่าเชื่อของผลิตภัณฑ์ว่ามีอยู่จริงในเชิงจิตวิทยา ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับภาคธุรกิจระดับ SME เพราะนั่นหมายถึงสร้างความเชื่อมั่นได้ในระดับที่มีประสิทธิภาพ

คลาสสิก แน่นอนว่าการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นเป็นระบบออนไลน์จนกลายเป็นเรื่องธรรมดา แต่การสื่อสารแบบใช้สิ่งพิมพ์นั้นเสมือนได้ย้อนเวลาไปในอดีต แต่มีความคลาสสิคในตัวเอง ทั้งยังคงมีความสำคัญ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์บนเครื่องบินในสายสายการบินต่าง ๆ และบางสายการบินก็ได้ทำการพิมพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดเครื่องบิน เช่นสายการบินนกแอร์ จะเห็นได้ว่าการติดต่อสื่อสารยังคงใช้แบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Printsticker) เป็นหลัก ซึ่งอาจด้วยข้อจำกัดการติดต่อสื่อสารบนเครื่อง แต่ทั้งนี้ก็แฝงความหรูหราและคลาสสิกในตัว

จากที่กล่าวมาทำให้เห็นได้ว่าธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง (Printsticker) ยังคงมีความสำคัญ และสามารถอยู่รอดได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะเมื่อมีภาคธุรกิจขนาดเล็ก (SME) มากขึ้น
เนื่องจากการใช้สื่อสิ่งพิมพ์สติ๊กเกอร์เป็นช่องทางการสื่อสารหนึ่งที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมารถใช้ติดต่อผู้บริโภคได้ตรงเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ตลอดจนเสริมความน่าเชื่อถือในธุรกิจนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า และสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคได้จดจำได้ง่ายขึ้น เพราะถ้าไม่ผลิตสื่องสิ่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ก็จะทำให้สินค้าของเราไม่เป็นที่จดจำ เราจำเป็นต้องพัฒนา ศุกยภาพของสินค้าของเราให้ตอบโจทย์ลุกค้า และพัฒนาให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าเราได้มากที่สุด